"diary" => [ "instructions" => "Inštrukcie", "i1" => "Zadajte svoje meno.", "i2" => "Vytvorte si Tajný denník.", "i3" => "Zdieľajte odkaz s Vašimi priateľmi.", "i4" => "Zodpovedia všetky Vaše otázky.", "i5" => "Skontrolujte si ich odpovede na tabuli s výsledkami.", ], Truth or Dare 2023
Truth or Dare 2023

Tips!

  • ❓ Create a challenge.
  • 🗣️ Ask Truth and Dare questions.
  • 🔗 Share your Challenge link.
  • 😯 Get surprised by your friend's answers.

Truth or Dare 2023

Truth Questions

Dare Questions